De zondeval

Adam en Eva
Hans Holbein jr.

Beschreven in Genesis 3; volgens de bijbel het begin van alle aardse ellende. God had Adam en Eva geschapen en ze de Hof van Eden als woongebied toegewezen. Ze mochten daar van alle bomen eten, behalve van één: Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. (Gen. 2:17)

Een listige slang wist Eva ervan te overtuigen dat ze door het eten van vruchten van die boom alleen het verschil tussen goed en kwaad zouden leren kennen, en dat ze er niet door zouden sterven. De vruchten zagen er ook nog eens sappig uit, dus Eva nam een hap en gaf Adam ook wat.

De zondeval van Adam De verdrijving uit het paradijs
Michelangelo

God was not amused over deze ongehoorzaamheid: hij vervloekte de slang, stelde de vrouw onder heerschappij van de man, maakte de mens sterfelijk, en verdreef Adam en Eva uit het paradijs. De zonde werd bekend als de erfzonde.

De val van Adam
Hugo van der Goes

In de beeldende kunst wordt de bedriegelijke slang vaak uitgebeeld als versmolten met de boom.

De term zondeval in andere talen:
Italiaans: peccato originale
Engels: the Fall
Frans: le péché originel
Duits: der Sündenfall
Spaans: la caída

Adam en Eva verdreven uit het paradijs
Masaccio