Schriftgedeelten m.b.t. de Nashville-verklaring

Hier de schriftpassages die de zgn. Nashville-verklaring volgens de opstellers onderbouwen.

Geplaatst 6 januari 2019.