Babylonische ballingschap en terugkeer

Na het tijdperk van de koningen wordt Jeruzalem belegerd en uiteindelijk ingenomen en vernietigd door de Babyloniërs onder Nebukadnezar II. Een flink aantal Joden wordt weggevoerd naar Babylon: de Babylonische ballingschap.

De periode duurde tweeëneenhalve eeuw, van 586 tot 332 v.Chr. Na zo'n vijftig jaar gevangenschap mogen groepjes Joden terugkeren, nadat Babylon door de Perzische koning Cyrus is ingenomen.

Onder leiders als Nehemia en Ezra werden stad en tempel herbouwd.

Zie ook: Daniël

Gerelateerde kunstwerken: