Ferdinand Bol 1616 – 1680

Cyrus overhandigt de geroofde schat

olieverf op doek (408 × 409 cm) — ca. 1660
Museum Rijksmuseum, Amsterdam

Biografie van Ferdinand Bol

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan 3 Ezra 2:10

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

De Perzische koning Cyrus overhandigt de geroofde schat uit de tempel van Jeruzalem aan het Joodse volk, dat in Perzië in ballingschap leefde. Hij gaf de Joden toestemming terug te keren en om hun tempel te herbouwen. Daarmee kwam een einde aan de Babylonische ballingschap (586-538 v.C.).

Dit schilderij hoort bij een serie van vijf wandschilderingen die Bol maakte voor een huis aan de Nieuwegracht in Utrecht. De andere werken tonen Abraham begroet de drie engelen, De 'Vorst van het Heir des Heeren' verschijnt aan Jozua bij Jericho, Farao's dochter vindt Mozes in een mandje, en Aeneas ontvangt een nieuwe wapenrusting in de smidse van Vulcanus.