Genezing van blinden

In de evangelies worden verschillende verhalen verteld over de genezing van blinden door Jezus. Johannes wijdt heel hoofdstuk 9 aan een genezing in Jeruzalem. Marcus beschrijft in 8:22 een genezing te Bethsaida, en in 10:46 de genezing van de blinde Bartimeüs in Jericho. Mattheüs laat Jezus bij het verlaten van Jericho twee blinden genezen, in 20:29-34.

Zie ook: Wonderen van Jezus

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73C41.

Gerelateerde kunstwerken: