Duccio di Buoninsegna ca. 1255 – 1319

De genezing van een blinde (Maestà)

tempera op paneel (43 × 45 cm) — 1308-11
Museum The National Gallery, Londen

Biografie van Duccio di Buoninsegna

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Johannes 9:6

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

In de evangelies worden verschillende verhalen verteld over de genezing van een of meer blinden door Jezus. Johannes wijdt heel hoofdstuk 9 aan een blinde in Jeruzalem. Marcus beschrijft in 8:22 een genezing te Bethsaida, en in 10:46 de genezing van de blinde Bartimeüs in Jericho. Mattheüs laat Jezus bij het verlaten van Jericho zelfs twee blinden genezen, in 20:29-34.

Dat maakt het lastig om aan te geven welke genezing Duccio uitkoos ter vertoning op zijn Maestà. Vermoedelijk gaat het hier om één blinde die in twee fasen getoond wordt: blind en genezen (hij gooit zijn stok weg).

We weten wel dat het paneel oorspronkelijk deel uitmaakte van de predella van het meesterwerk. Waarschijnlijk kreeg Duccio hulp van medewerkers van zijn atelier.

Rechts van dit paneel werd de transfiguratie getoond. Waarschijnlijk kijkt de genezen blinde daarom schuin omhoog.