God

De grote baas. In het Oude Testament is God duidelijk aanwezig, als schepper en almachtig heerser. In het Nieuwe Testament is hij ondergeschikt aan zijn zoon.

Een van de opmerkelijkste passages in het Oude Testament is die waar God in discussie gaat met Abraham (Genesis 18:23). Abraham vindt dat God te streng is voor vrome burgers van Sodom en Gomorra, en weet hem zover te krijgen dat hij zich wat milder opstelt.

In de beeldende kunst wordt God slechts zelden afgebeeld. Dat zou zeer in strijd zijn met het tweede van de tien geboden die God aan Mozes gaf. Daarnaast wordt het niet kies gevonden God als mens voor te stellen: dat zou een versimpeling zijn van zijn almacht. Hij is niet van deze wereld (die hij immers zelf heeft geschapen), 'geen zijnde onder de zijnden', dus hem afbeelden als een wereldlijk mens zou volgens de gangbare theologische opvattingen onzin zijn.

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 11C.

Gerelateerde kunstwerken: