Jakob en de engel

Jakob die worstelt met de engel is een verhaal uit Genesis 32. Jakob keert na twintig jaar terug naar Kanaän, om zich te verzoenen met zijn broer Ezau. Al die tijd woonde hij bij hun bedriegelijke oom Laban. Onderweg wordt hem de weg versperd door de beschermengel van Esau. Er volgt een worsteling die hele nacht duurt. Bij het ochtendgloren geeft de engel op, en zegent hij Jakob. Ook zegt de engel dat Jakob voortaan Israël zal heten, een erenaam omdat hij moedig met God en de mensen had gestreden.

De naam Israël wordt in het Oude Testament gebruikt om het nageslacht van Jakob mee aan te duiden.

De engel wordt ook wel aangeduid als een gewone man. De plaats van handeling was aan de oever van de rivier Jabbok, een zijrivier van de Jordaan. Zodoende staat de scène ook wel bekend als De worsteling van Jakob met een man aan de Jabbok. De plek kreeg de naam Pniël.

Zie ook: Jakob

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 71C322.

Gerelateerde kunstwerken: