Gustave Doré 1832 – 1883

Jakob worstelt met de engel

gravure — 1855

Biografie van Gustave Doré

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 32:24

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Jakob keert na twintig jaar terug naar Kanaän, om zich te verzoenen met zijn broer Esau. Al die tijd woonde hij bij hun bedriegelijke oom Laban. Onderweg komt hij Esau's beschermengel tegen, die hem de weg blokkeert. Jakob worstelt de hele nacht met de engel. Bij het ochtendgloren geeft de engel op, en zegent hij Jakob. Ook zegt de engel dat Jakob voortaan "Israël" zal heten, een erenaam omdat hij moedig met God en de mensen had gestreden.

De naam Israël wordt in het gehele Oude Testament gebruikt om het nageslacht van Jakob mee aan te duiden.

De engel wordt ook wel aangeduid als een gewone man. De plaats van handeling was aan de oever van de rivier Jabbok, een zijrivier van de Jordaan. Zodoende staat de scène ook wel bekend als De worsteling van Jakob met een man aan de Jabbok. De plek kreeg de naam Pniël.

Er bestaat ook een ingekleurde versie van deze gravure.
Ingekleurde versie