Johannesretabel Memling

Groot drieluik van Hans Memling, daterend uit 1474-79. Het heet voluit  "altaar van Sint-Johannes de Doper en Sint-Johannes de Evangelist" en diende als altaarstuk in het St.-Janshospitaal in Brugge, waar het zich ook nu bevindt.

Johannesretabel, geopend

Op de vleugelpanelen worden links de dood van de Doper en rechts de Evangelist op Pathmos getoond. Het middenpaneel toont Maria met kind omringd door de twee Johannesen en de heiligen Catharina van Alexandrië en Barbara.

De panelen vormen een eenheid doordat de Johannesen op alle panelen voorkomen, en doordat op de achtergrond de horizon door loopt.

Het drieluik werd geschonken door vier vrome lieden die op de achterkant van de vleugels worden getoond.

Johannesretabel, gesloten

Van links naar rechts: Jacob de Ceuninc (een monnik die aan het ziekenhuis verbonden was), Antheunis Seghers (een bestuurder van het ziekenhuis), Agnes Casembrood (hoofdverpleegster) en Clara van Hulsen, een zuster.

Achter hen staan hun naamheiligen: Jacobus de Grote, Antonius-Abt, Agnes en Clara.

Zie ook: Altaarstuk

Gerelateerde kunstwerken: