Kruisafneming

Kruisiging was in die tijd geen ongewone straf. Meestal lieten de Romeinen de gestorvenen hangen, ten prooi aan aaseters. Een zekere Jozef van Arimathea krijgt van Pilatus toestemming om het lichaam van het kruis te halen en het te begraven.

Zie ook: Passie, Kruisweg

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73D71.

Gerelateerde kunstwerken: