Peter Paul Rubens 1577 – 1640

Kruisafneming - middenpaneel

olieverf op paneel (421 × 311 cm) — 1612 - 14
Museum O.-L. Vrouwekathedraal, Antwerpen

Biografie van Peter Paul Rubens

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Johannes 19:38

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Jozef van Arimathea heeft toestemming gekregen om het lichaam van het kruis te halen - gebruikelijk was om de lichamen te laten hangen. Bij het werk krijgt hij hulp van de apostel Johannes (in rode mantel), Nicodemus en twee bedienden. De vrouw in het blauw is Maria. Jezus' voeten rusten op de schouders van Maria Magdalena.

Dit is het middenpaneel van een drieluik met uiteenlopende afbeeldingen. Het linkerpaneel toont de visitatie, het rechter de presentatie in de tempel. Het gemeenschappelijke element is dat op alle drie de afbeeldingen Jezus gedragen wordt. Opdrachtgever van het werk was de Antwerpse burgerwacht, die de heilige Christopher als beschermheilige had. Christopher betekent 'drager van Christus'.

Het drieluik werd gemaakt voor de Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal in Antwerpen, waar het nog steeds hangt. In 1815 kreeg het gezelschap van een ander beroemd drieluik van Rubens: de Kruisoprichting.