Transfiguratie

Op de berg Tabor verschijnen Mozes en Elia naast Jezus (Mattheüs 17:1-13; Marcus 9:2-13; Lukas 9:28-36). Jezus neemt zijn goddelijke toestand aan, voor de ogen van zijn naaste volgelingen.

Zie ook: Elia | Jezus | Mozes

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73C713.

Gerelateerde kunstwerken: