Elia

Elia was een profeet die leefde in de 9e eeuw v.C., in de tijd dat koning Achab heerste over Israël. De vrouw van Achab, Izebel, vereerde de afgod Baäl, en daar protesteerde Elia herhaaldelijk tegen. Episodes uit zijn leven worden beschreven in 1 en 2 Koningen.

Met hulp van God versloeg Elia op de berg Karmel aanhangers van Baäl. Hierop moest Elia vluchten voor de op wraak beluste Izebel. God droeg hem op Achab en Izebel de dood aan te zeggen, omdat ze zich een wijngaard hadden toegeëigend door de eigenaar te vermoorden. Niet lang daarop overleden de twee.

Elia zelf ging niet dood maar vertrok naar de hemel. Hij liep met zijn opvolger Elisa naar de Jordaan, deed het water scheiden. Er verscheen een vurige wagen waarmee de profeet naar de hemel werd gebracht. Zijn mantel viel daarbij van zijn schouders en werd opgeraapt door Elisa.

In het Nieuwe Testament wordt herhaaldelijk naar Elia verwezen met de naam Elias. Hij wordt daar gezien als een redder van het geloof en belangrijk afgodsbestrijder.

Omdat Elia niet is overleden maar ten hemel is gevaren, verwachten sommigen nog altijd zijn terugkeer. Dat zou dan een voorbode zijn van de Dag des Oordeels.

Zie ook: Profeten | Transfiguratie

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 71M.

Gerelateerde kunstwerken: