De eerste algemene brief van de apostel Petrus


De twee brieven van Petrus zijn hoogstwaarschijnlijk niet door hem zelf geschreven, maar door iemand die de naam van de apostel gebruikte om zijn eigen geschriften meer gezag te geven. De echtheid is nog altijd onderwerp voor discussie. Een argument tegen is dat het Grieks zeer goed verzorgd was, onwaarschijnlijk goed voor een eenvoudige visser uit Galilea. Daar wordt dan tegenovergesteld dat Petrus jarenlang in de Grieks-sprekende wereld doorbracht, en daar de taal meester kan zijn geworden. Ook de datering is duister; schattingen lopen uiteen van het jaar 60 tot de eerste helft van de tweede eeuw.

De eerste brief is gericht aan christelijke gemeentes in Klein-AziĆ«, ± het huidige Turkije. In het eerste hoofdstuk krijgt het publiek lof voor de getoonde geloofsijver. Hoofdstuk twee bevat aanwijzingen voor de opstelling tegenover de overheid. Onderdanig, voorbeeldig gedrag zou heidenen kunnen overhalen tot bekering (2:11-12). Hoofdstuk 3 en 4 bevatten het kerndeel: de lezers dienden te volharden in hun geloof, ondanks de vervolgingen waaraan zij kennelijk werden blootgesteld.

Zie ook: Petrus