Petrus

De apostel Petrus was een van de door Jezus uitverkoren volgelingen, en met Jakobus en Johannes de belangrijkste. Hij wordt in de bijbel ook wel Simon Petrus genoemd. Ondanks dat hij Jezus driemaal verloochende (zie bijv. Matth. 26:69-75), wordt hij driemaal opgeroepen de kudde te hoeden (Weid Mijn lammeren, Joh. 21:16). Eerder al had Jezus hem de naam Petrus gegeven, de 'rots' waarop hij zijn gemeente wilde bouwen (Matt. 16:15-19). Mede hierom wordt Petrus gezien als de eerste leider van de Kerk, oftewel de eerste paus.

Volgens de overlevering zou hij de christelijke gemeentes in Antiochië (nu Antakya), Jeruzalem en Rome hebben gesticht. Onder keizer Nero (64-67) zou hij aan het kruis zijn gestorven, in Rome, op de plek waar nu de Sint-Pieter staat.

In de beeldende kunst wordt Petrus meestal afgebeeld met een lange baard, met de sleutels van de hemelpoort (vanwege Matt. 16:19), en met de haan die kraaide nadat hij Jezus driemaal had verloochend (zie ook Marc. 14:72).

Zie ook: Apostelen

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclasses: 11H(PETER), 73F21.

Gerelateerde kunstwerken: