De tweede algemene brief van de apostel Johannes


Vanwege de overeenkomsten in stijl worden 2 en 3 Johannes aan één schrijver toegeschreven. Men betwijfelt of dat de apostel Johannes is geweest. Sommigen houden het erop dat de brief uit de eerste helft van de tweede eeuw dateert, lang na de dood van Johannes.

Ongeveer de helft van de verzen in deze brief komt ook voor in 1 Johannes. Net als in de eerste brief wordt gewaarschuwd voor het volgen van een dwaalleer.