Het tweede boek der Makkabeeën


Net als het eerste boek der Makkabeeën beschrijft dit bijbelboek de geschiedenis van de strijd van de joden tegen de hellenistische overheersers van Palestina. 1 Makkabeeën is echter een betere bron voor historici. 2 Makkabeeën dateert uit de eerste eeuw v.C. In 2 Mak. 2:24 wordt gesteld dat het boek een samenvatting is van het werk van ene Jason van Cyrene. Die klus was niet licht geweest, maar een zaak vol zweten en waken.

Het boek begint met een brief van joden uit Jeruzalem aan geloofsgenoten in Egypte. Hoofdstuk 2 bevat een welhaast literaire inleiding. Vervolgens wordt verhaald wat voorafging aan de vervolging onder Antiochus IV. Hoofdstuk 6 vertelt over het martelaarschap van Eleazar; hoofdstuk 7 vertelt de geschiedenis van een moeder en haar zeven zonen die eveneens weigerden de wet van Mozes af te zweren. In hoofdstuk 8 komt Judas Makkabeüs dan in actie; 9 beschrijft de dood van Antiochus. In de overige hoodstukken wordt de strijd beschreven van de Makkabeeën tegen de opvolgers van Antiochus.