De brief van de apostel Paulus aan Filemon


Filemon bood in zijn woning in Kolosse (Klein-Aziƫ) ruimte aan een christelijke gemeente. Hij was een bevriende medewerker van Paulus. Zijn slaaf Onesimus had op een dag de benen genomen en was naar Paulus gevlucht. In deze brief, die waarschijnlijk in gevangenschap te Efeze is geschreven rond 55, meldt Paulus dat hij Onesimus heeft bekeerd. Hij vraagt Filemon om niet kwaad te zijn en hem op te nemen in zijn gemeente.

Volgens de aanhef schreef Paulus de brief samen met TimotheĆ¼s, zijn favoriete medewerker.