De brief van de apostel Paulus aan de Filippensen


Deze brief van Paulus was gericht aan de leden van de door hem gestichte christelijke gemeente in Filippi, een stad in de Romeinse provincie Macedoniƫ, gelegen in het noorden van het huidige Griekenland. Het is onduidelijk waar en wanneer de brief werd geschreven. Uit hoofdstuk 1 kan worden opgemaakt dat Paulus de brief schreef in gevangenschap. Vaak genoemde plaatsen zijn Efeze, Caesarea (in Palestina) en Rome.

De brief begint vriendelijk, met dank voor de geldelijke steun en waardering voor de geloofsijver van de Filippensen. Omdat hij zelf niet kan komen, kondigt Paulus aan TimotheĆ¼s naar Filippi te sturen. Ook stuurt hij Epafroditus terug, de afgevaardigde die namens de Filippensen hulp had geboden. In het derde hoofdstuk verandert de toon; wellicht zijn de hoofdstukken 3 en 4 op een ander moment geschreven.

Een bekende passage is 2:5-11, waarin Paulus de gevoelens van Christus ten voorbeeld stelt.