De handelingen der heilige apostelen
beschreven door Lukas


Acta Apostolorum. Zoals de titel al suggereert is dit bijbelboek waarschijnlijk geschreven door de arts Lukas, als vervolg op zijn evangelie van Lukas. Het is niet geheel zeker wanneer het geschreven is: sommige bronnen stellen in het jaar 80, andere dateren het op het jaar 62.

Het boek beschrijft het ontstaan van de christelijke gemeente. Centrale figuren in dit boek zijn de apostel Petrus en de bekeerling Paulus.

Het eerste deel handelt over de apostelen, met een hoofdrol voor Petrus. Na Jezus' dood en opstanding en de komst van de Heilige Geest zwerven de apostelen uit om Jezus' leer te verkondigen.

In het tweede deel worden de handelingen van Paulus beschreven, de Romeinse christenvervolger Saulus die op weg naar Damascus het licht zag.

Leestip: Het verhaal gaat..., deel 6 De verhalen van Lucas en Johannes, door Nico ter Linden. Inclusief de verhalen uit Handelingen en Openbaring.

Filmtip: De Bijbel - Paulus (DVD)