Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lukas


Rogier van der Weyden: Lukas schildert Maria en JezusIn dit evangelie, het derde van de vier in de bijbel, wordt Jezus het duidelijkst als verlosser neergezet. Het is waarschijnlijk geschreven tussen de jaren 60 en 80. Hoofdstuk 2 bevat de meest gedetailleerde beschrijving van de geboorte van Jezus en is de bron van het huidige kerstverhaal. Het evangelie eindigt na de dood van Jezus met het verhaal over de Emmaüsgangers.

Een bijzonderheid van dit evangelie is het gebruik van zgn. voorbeeldverhalen: een voorbeeld dat volgens de schrijver concrete navolging verdient. De meeste andere verhalen in de evangelies zijn gelijkenissen: parabels of zinnebeeldige verhalen die vooral ter inspiratie dienen. De voorbeeldverhalen zijn het verhaal van de barmhartige Samaritaan (over naastenhulp, Luk. 10), de rijke dwaas (over aardse rijkdom vs. het geloof, Luk. 12) en de Farizeeër en de tollenaar (over jezelf beter achten dan anderen, Luk. 18).

In Lukas 15:11-32 wordt de gelijkenis van de verloren zoon verteld, een onderwerp dat onder meer Rembrandt inspireerde.

Lukas was vermoedelijk een arts, die de apostel Paulus op zijn reizen begeleidde. Vermoedelijk is hij ook de auteur van de Handelingen. In tegenstelling tot de andere evangelisten was hij niet van joodse komaf; men vermoedt dat hij uit Antiochië (Syrië) kwam.

Omdat hij zelf arts zou zijn geweest, werd Lukas later de beschermheilige van artsen. Er werd in de vroege Middeleeuwen ook beweerd dat hij als eerste een portret van Maria zou hebben gemaakt - waardoor hij ook beschermheilige werd van de kunstschilders. In veel steden, waaronder Amsterdam en Antwerpen, was vanaf de Middeleeuwen het kunstenaarsgilde bekend als Lukasgilde.

Leestip: Het verhaal gaat..., deel 6 De verhalen van Lucas en Johannes, door Nico ter Linden. Inclusief de verhalen uit Handelingen en Openbaring.


Lukas 9
Lukas 10 barmhartige Samaritaan
Lukas 11
Lukas 12
Lukas 13
Lukas 14
Lukas 15 verloren zoon
Lukas 16
Lukas 17
Lukas 18
Lukas 19
Lukas 20
Lukas 21
Lukas 22
Lukas 23 voor Pilatus, kruisiging
Lukas 24 Emmaüsgangers