woord OT NT apo Bijbel
't0101

Vindplaatsen van 't in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

MattheĆ¼s 13:32
Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is 't het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken.