Woorden in de Bijbel beginnend met een apostrof

In deze editie van de Statenvertaling beginnen 2 woorden met een apostrof.

Onderstaande tabel geeft aan hoe vaak die woorden voorkomen in de Bijbel, uitgesplitst naar Oude Testament, Nieuwe Testament en Apocriefe geschriften..

woord OT NT apo Bijbel
's76215
't11