Johan Maelwael

1370 - 1415

Nederlands-Frans schilder, vermoedelijk geboren in Nijmegen rond 1370. Hij werd opgeleid in het atelier van zijn vader Willem, en werkte aanvankelijk aan het hof van het hertogdom Gelre. Rond 1395 trok hij naar Frankrijk. Na enkele jaren kreeg hij een aanstelling als schilder aan het hof van de Bourgondische hertogen Filips de Stoute en diens zoon Jan zonder Vrees, in Dijon. Hij volgde er Jean de Beaumetz op.

Aan het hof in Dijon vervaardigde Maelwael allerlei kunstwerken en decoreerde hij alledaagse gebruiksvoorwerpen, zoals wimpels en banieren. Hij introduceerde ook zijn neven aan het hof: de gebroeders Van Limburg, zoons van zijn zus. Net als Beaumetz werkte hij aan de kunstwerken van het kartuizerklooster van Champmol, de grafkerk van de dynastie van hertog Filips.

Hij is nog een paar keer teruggeweest in Nijmegen. In 1405 trouwde hij er met Heilwig van Redinchaven, telg uit een vooraanstaande familie.

De naam Maelwael betekent zoiets als 'schildert goed'. In het Frans luidt zijn naam Jean Malouel.

werk van Johan Maelwael   |   bestel een reproductie