Gebr. Van Limburg

1375 - 1416

Fragment uit Les Très Riches Heures.(Pol: ca. 1375 - 1416, Herman: ca. 1380 - ca. 1416, Jan (of Johan): ca. 1385 - ca. 1416) Miniaturisten uit de Lage Landen, geboren te Nijmegen als zoons van Arnold van Limburg. Destijds werd hun achternaam gespeld als Van Lymborch.

Hun oom Jan Maelwael, invloedrijk schilder aan het Bourgondische hof, haalde ze naar Frankrijk. Ze kwamen te werken voor Jan van Berry, een rijke en invloedrijke Franse hertog. Gezamenlijk maakten ze voor hem de miniaturen voor het getijdenboek Les très riches heures du duc de Berry (1413-16, onvoltooid). Een ander getijdenboek, Les Belles heures de Jean de France, duc de Berry (ca. 1409), is wellicht alleen door Pol verzorgd.

Het rijke kleurgebruik en de vernieuwende manier waarop ze landschappen afbeeldden maakten de gebroeders tot wellicht de meest vooraanstaande kunstenaars van hun tijd en van de gotiek. In veel opzichten heeft hun werk ons beeld van het dagelijks leven in de Middeleeuwen bepaald. Hun werk had veel invloed op latere schilders uit de Nederlanden, zoals de zgn. Vlaamse Primitieven Van Eyck, Van der Weyden en Van der Goes.

Acht werken worden aan de gebroeders Van Limburg toegeschreven, waarvan één omstreden en één verloren. Van de overige zes zijn de twee genoemde getijdenboeken het bekendst. De Très riches heures bevindt zich in een museum in Chantilly en mag niet worden uitgeleend aan andere musea. De Belles heures is in het bezit van het Metropolitan Museum of Art te New York.

Omdat ze voornamelijk in Frankrijk werkten zijn ze ook bekend als de gebroeders Paul, Hermann en Jean de Limbourg. Ze overleden alledrie in 1416, net als hertog Jan, vermoedelijk aan de pest.

werk van Gebr. Van Limburg   |   bestel een reproductie