Pieter Bruegel de Oude

ca. 1520 - 1569

portret van Pieter Bruegel de OudeZuid-Nederlands schilder, vader van Jan. Zijn bijnaam Boeren-Bruegel dankt hij aan zijn tijdgenoten, die hem vooral als kundig schetser van het plattelandsleven zagen. Dat doet zijn oeuvre en talent tekort: naast de bekende Boerenbruiloft en Boerenkermis heeft Bruegel tal van landschappen, religieuze voorstellingen en hellestukken vervaardigd, geschilderd in een trefzekere, beeldende stijl met veel gevoel voor compositie en ruimte. Veel van zijn werk is duidelijk geïnspireerd door dat van Jeroen Bosch. Opvallend aan het religieuze werk is de setting: het landschap en de figuren zijn op veel werken Vlaams. De bekering van Saulus daarentegen is geschilderd tegen de achtergrond van een Alpenlandschap - wellicht onder invloed van Bruegels Italiaanse reis.

Bruegel werd ws. geboren in het plaatsje Brogel, in de Kempen. Zijn exacte geboortedatum is niet bekend; sinds enkele jaren houdt men het beboortejaar op ongeveer 1520. Tot 1550 was hij in de leer bij Pieter Coecke; in 1552-1553 maakte hij een reis naar Italië, waar hij onder de indruk raakte van het werk van onder meer Michelangelo. In zijn stijl zijn de landschappen die hij onderweg schilderde van groter belang geweest dan de indrukken die hij in Italië opdeed. Eenmaal terug vestigde hij zich te Antwerpen, en na zijn huwelijk met de dochter van zijn leermeester (1563) te Brussel. Voor veel landschappen die als achtergrond dienden in zijn Brusselse werk deed hij inspiratie op in Vlaams Brabant.

Bruegel overleed in 1569, in Brussel. Tot 1559 signeerde hij zijn werk met 'Brueghel', daarna werd de h weggelaten.

werk van Pieter Bruegel de Oude   |   bestel een reproductie