Simone Martini ca. 1284 – 1344

Maria vraagt Jezus wat hij dacht

tempera op paneel (49 × 35 cm) — 1342
Museum Galleria degli Uffizi, Florence

Biografie van Simone Martini

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Lukas 2:48

De twaalfjarige Jezus heeft drie dagen in de tempel doorgebracht, discussiërend met de schriftgeleerden. Zijn ouders wisten echter van niets en maakten zich veel zorgen. Nadat ze hem gevonden hebben, vraagt Maria dan ook "Kind, waarom doe je ons dit aan?" Waarop Jezus antwoordt met "Wisten jullie dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader?"

Houten paneel met bladgoud en beschilderd met tempera. Op de lijst staat "SYMON DE SENIS ME PINXIT SUB A D M CCC XL II", wat zoiets betekent als "Simone uit Siena schilderde mij Anno Domini 1342".