Giotto ca. 1267 – 1337

De komst van de Heilige Geest (Londen)

tempera op paneel (45 × 44 cm) — ca. 1310-1318
Museum The National Gallery, Londen

Biografie van Giotto

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Handelingen 2:2

Na de dood van Jezus zijn de twaalf apostelen bij elkaar gekomen. De Heilige Geest daalt hier op ze neer, in de vorm van een witte duif. De twaalf zijn nu in staat om in alle talen te spreken, hetgeen gesymboliseerd is door de vurige tongen op hun hoofden. Ze kunnen nu de boodschap naar alle volken brengen.

Op de voorgrond horen mannen uit verschillende landen de apostelen plots in hun taal spreken.