Giotto

ca. 1267 - 1337

portret van Giotto(Giotto di Bondone) Italiaans schilder, geboren in Vespignano, bij Florence, overleden te Florence. Giotto wordt vaak geroemd vanwege de nieuwe impulsen die hij aan de ontwikkeling van de schilderkunst gaf. Vóór zijn tijd was het schilderen in de versukkeling geraakt, maar zijn werk gaf de eerste aanzetten tot de renaissance.

Giotto gaf personages eigen trekken en poogde hun emoties tot uitdrukking te laten komen in houding en gezicht. Dat is goed zichtbaar in zijn belangrijkste werk: fresco's in de Scrovegni-kapel te Padua, ook wel de Arenakapel genoemd. Hij was wellicht de eerste schilder die er in slaagde een samenhangende compositie te maken: samenhang tussen figuren en omgeving, en samenhang tussen de figuren onderling door ze met gebaren en emoties te laten interacteren.

Al tijdens zijn leven werd zijn werk gevierd. Dante noemde hem groter dan Cimabue, die tot dan toe als de belangrijkste Italiaanse kunstenaar werd beschouwd en die waarschijnlijk een leermeester van Giotto is geweest.

Slechts weinig werken zijn met zekerheid aan hem toe te schrijven: een serie fresco's in Padua, fresco's en altaarstukken in de Santa Croce te Florence en een Madonna-schilderij, thans in het Uffizi in Florence. Waarschijnlijk is de beroemde frescocyclus over het leven van de heilige Franciscus in de Franciscuskerk in Assisi ook van de hand van Giotto.

Giotto was ook betrokken bij het ontwerp van bouwwerken: hij werkte mee aan de Dom van Florence en ontwierp zelf de bijbehorende campanile.

Het portret is een detail uit Vijf meesters van de Florentijnse renaissance, een werk begonnen door Paolo Uccello.

werk van Giotto   |   bestel een reproductie