Michiel van der Borch circa 1300 – circa 1370

De schepping

illuminatie (ca. 25 × 17 cm) — 1332
Museum Museum Meermanno, Den Haag

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 1:1

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

De zes dagen van de Schepping. Dit is een pagina-grote miniatuur die Michiel van der Borch maakte in een handschrift van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant.

Onder een andere miniatuur schreef Michiel zijn naam en het jaartal 1332. Dat maakt hem de eerste Nederlandse schilder van wie de naam bekend is.

Linksboven: God spreekt tot engelen, die het licht symboliseren.

Midden links: God maakt een uitspansel (de hemel) en de scheiding tussen de wateren in de hemel en die op aarde.

Linksonder: de derde dag, waarop God op aarde land en water scheidt en op het land planten en bomen laat groeien.

Rechtsboven: op de vierde dag verschijnen aan de hemel de zon, de maan en de sterren.

Midden rechts: schepping van zeezoogdieren, vissen en vogels.

Rechtsonder: de zesde dag, met de schepping van het vee, wilde dieren, 'kruipend gedierte', en tot slot de mens. God trekt Eva uit een van de ribben van de slapende Adam.