Schepping

Het bijbelboek Genesis vertelt de scheppingsverhalen. Verhalen, want er zijn twee varianten: het eerste verhaal in Genesis 1, en het tweede in Genesis 2.

Het eerste verhaal eindigt op de zesde dag met de schepping van de mens: "En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze."

Vreemd genoeg wordt in het volgende hoofdstuk gezegd dat "er was geen mens geweest, om den aardbodem te bouwen." Daarom wordt alsnog een mens gemaakt: "En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel." Even later wordt uit een rib van die mens de vrouw gemaakt.

In de beeldende kunst wordt vrijwel alleen de tweede variant van de schepping van de mens uitgebeeld. De eerste bood kennelijk niet genoeg aanknopingspunten. Het tweede verhaal daarentegen biedt mooie beelden zoals de totlevenwekking van de man en het geknutsel met de rib om de vrouw te maken. En wellicht paste het beter bij heersende opvattingen om de man eerst te scheppen en hem pas later een vrouw als metgezel te geven.

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 71A.

Gerelateerde kunstwerken: