James Tissot 1836 – 1902

De sprinkhanenplaag

gouache (20 × 24 cm) — ca. 1898
Museum Jewish Museum, New York

Biografie van James Tissot

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Exodus 10:13

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

De Egyptische farao weigert om Mozes en zijn volk te laten vertrekken. Als straf gelast God Mozes om een sprinkhanenplaag op te roepen. Zo geschiede. Hier is te zien hoe Mozes (met staf) en zijn broer Aäron zich tot de hemel richten.

Eerder was Egypte getroffen door onder meer zware hagelbuien. Nu kwamen enorme zwermen sprinkhanen, die alle gewassen op het land opvraten en ook het resterende fruit aan de bomen.

Erg sterk is dit aquarel van Tissot niet te noemen. Elke dramatiek en dynamiek ontbreekt. De twee figuren zijn weliswaar gedetailleerd geschilderd, maar we zien geen expressie op hun gezichten. Aan de gebouwen is wel te zien dat Tissot de architectuur in het Midden-Oosten goed had bestudeerd.