Anonymus

De boom van Jesse

illuminatie (30 × 20 cm (folio)) — ca. 1200
Museum Musée Condé, Chantilly

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Jesaja 11:1

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Anoniem werk uit de gotiek. Tempera en goud op perkament.

Het is een folio (14v) uit het Ingeborg-psalter, een boek met psalmen dat rond het jaar 1200 gemaakt werd in Noord-Frankrijk. Het werd gemaakt voor Ingeborg van Denemarken, de vrouw van de Franse koning Filips II.

De boom van Jesse toont het voorgeslacht van Jezus. Jesse (of Isaï) was de vader van koning David. Hij is de liggende figuur uit wiens lichaam de boom lijkt te groeien. In de boom worden van beneden naar boven getoond Abraham, David (met harp), Maria en Jezus. Abraham is vermoedelijk opgenomen omdat hij genoemd wordt in Mattheüs 1:1, "des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham".

De drie figuren links zijn de profeten Maleachi, Daniël en Jesaja (van boven naar beneden). Ze hebben alledrie een banier met tekst in hun handen. Rechts staat onderaan Aäron (met zijn staf), boven hem de profeet Ezechiël, en daarboven de sibylle van Cumae. Zij werd in de middeleeuwen gezien als iemand die de komst van Christus had geprofeteerd.

Onder de schildering staat "Le gesse", vermoedelijk oud-Frans.