Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669

Het godsoordeel op de berg Karmel

pen-en-penseeltekening (20 × 31 cm) — ca. 1645 - 1650
Museum Städtische Wessenberg-Galerie, Konstanz

Biografie van Rembrandt Harmensz. van Rijn

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan 1 Koningen 18:38

Op de berg Karmel zijn alle Israëlieten bij elkaar gekomen om te zien welke god de echte is: de afgod Baäl van hun koning Achab en zijn 450 priesters, of de god van de profeet Elia. Beide brengen een offer, zonder het echter aan te steken: afgesproken is dat de aangeroepen god voor het vuur zal zorgen.

De priesters van Baäl roepen de hele ochtend tevergeefs hun god aan. Elia bespot ze: "Doorgaan jongens, misschien ligt jullie god te slapen". Tegen de middag treedt hij naar voren en bidt tot zijn god: "God van Abraham, Izak en Israël, dat het heden bekend worde, dat Gij God in Israël zijt, en ik Uw knecht". Prompt gaat het offer van Elia in rook op.

Rembrandt toont dat moment: we zien nog wat kringelende flarden rook boven de offersteen. De priesters van Baäl kijken perplex toe. Enkele Israëlieten vallen op hun knieën. Rechtsboven kijkt koning Achab toe.

Vervolgens riep Elia de Israëlieten op om de valse priesters aan te houden. De profeet voerde ze af liet ze allemaal doden.