Kunstwerken gekoppeld aan Lukas 15:17
(En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!)
klik voor een grotere versie Albrecht Dürer: De verloren zoon tussen de varkens
· kopergravure - 1497
klik voor een grotere versie Albrecht Dürer: De verloren zoon tussen de varkens (voorstudie)
· pentekening - 1497
klik voor een grotere versie Rembrandt Harmensz. van Rijn: De verloren zoon als varkenshoeder
· pentekening - ca. 1645 - 48