Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669

De verloren zoon als varkenshoeder

pentekening (16 × 23 cm) — ca. 1645 - 48
Museum British Museum, Londen

Biografie van Rembrandt Harmensz. van Rijn

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Lukas 15:17

Nadat hij zijn geld over de balk heeft gegooid, moet de zoon werken voor de kost. In het land heerst een hongersnood, waar ook onze held onder lijdt. Tussen de varkens komt hij tot inkeer: waarom koppig zijn en hier vergaan van de honger, terwijl de knechten van zijn vader het goed hebben?

Wellicht liet Rembrandt zich inspireren door de ets van Dürer over hetzelfde thema.