Bijbelse kunst van Willem Drost

1633 - 1659
Willem Drost: De engel stijgt op na Manoachs offer

De engel stijgt op na Manoachs offer

· pen-en-penseeltekening, ca. 1655
· Nationalmuseum, Stockholm
· schriftlink: Richteren 13:20

[1 - 1]