Willem Drost 1633 – 1659

De engel stijgt op na Manoachs offer

pen-en-penseeltekening (23 × 20 cm) — ca. 1655
Museum Nationalmuseum, Stockholm

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Richteren 13:20

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Manoach en zijn vrouw zijn kinderloos omdat zij geen kinderen krijgen. Maar op een dag verschijnt er een "man van God" aan de vrouw (wier naam niet genoemd wordt). Hij vertelt haar dat ze binnenkort zwanger zal worden.

Uit dankbaarheid offert Manoach een geitje. Dan gebeurt iets wonderbaarlijks: de mysterieuze man stijgt met de vlam van het offer op naar de hemel.

In de Bijbel wordt gezegd dat zowel Manoach als zijn vrouw neervielen. Willem Drost, een leerling van Rembrandt, koos voor een uitbeelding die recht doet aan hun reacties. Manoach is vooral bang dat hij zal sterven omdat hij net God heeft gezien. Zijn vrouw is nuchterder: als God ze echt had willen doden, had hij niet zoveel moeite gedaan.

Manoachs vrouw krijgt niet veel later inderdaad een kind: de grote Simson.

Het Franse bijschrift luidt "L'ange quitte Manüé et sa femme, et s'éleve au milieu de la flame quil avoit excitée" (de engel verlaat Manoach en zijn vrouw, en stijgt op in de vlam die hij heeft ontstoken). Het is vermoedelijk aangebracht door de 18de-eeuwse Franse verzamelaar Pierre Crozat, die zo'n 350 tekeningen van Rembrandt bezat.

De tekening werd eerder toegeschreven aan Rembrandt, die ook tekeningen van deze scène maakte, eind jaren 1630 en begin jaren 1650.