Bedford-getijdenboek

Een getijdenboek uit de eerste decennia van de vijftiende eeuw. Het is genoemd naar de eerste eigenaar, hertog Jan van Bedford (1389-1435). Van de nog bestaande getijdenboeken is het een van de rijkst geïllustreerde. Het wordt bewaard in de British Library in Londen.

Wie de opdrachtgever was is niet met zekerheid vastgesteld. Het meest waarschijnlijk is Lodewijk van Guyenne, een zoon van koning Karel VI van Frankrijk. Het boek is vermoedelijk in Parijs gemaakt.

Ook de naam van de kunstenaars is niet bekend. De meeste illustraties komen van de hand van één schilder, die men de noodnaam Bedford-meester heeft gegeven.

Voorin het boek is een aantal bladen met paginavullende illuminaties toegevoegd (folio 13 t/m 18). Vier ervan tonen verhalen uit Genesis, één een boom met wapenschilden. De Geschiedenis van Adam en Eva wijkt af: de stijl van de figuren is anders en de tekening springt her en der uit het kader. König (2006) stelt dat die gemaakt is door de Bedford-meester. Hij zou ook de andere drie hebben opgezet, die dan zijn afgemaakt door een andere meester: die van de Gouden Legende van München. 

Literatuur: E. König, Das Stundenbuch des Herzogs von Bedford. Luzern/London 2006.

Zie ook: Verluchte manuscripten

Gerelateerde kunstwerken: