Meester van de Gouden Legende van München ca. 1400 – 1460

De bouw van de ark

illuminatie (263 × 184 mm) — ca. 1415-1430
Museum British Library, Londen

Biografie van Meester van de Gouden Legende van München

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 6:14

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Deze ark lijkt meer op een huis dan op een schip. Vermoedelijk heeft een Italiaanse miniatuur in San Gimignano als voorbeeld gediend. Er zijn meerdere verdiepingen - drie, zoals God in Genesis 6:16 voorschreef. Ook het voorgeschreven raam bovenin is er al.

Er wordt druk geboord, getimmerd, geschaafd, gehakt en gezaagd. Noach zelf geeft aanwijzingen aan iemand die op het dak aan het werk is.

Op de achtergrond is een sliert mensen en dieren op weg naar de ark. Verder weg is het water al aardig gestegen rond een aantal steden op heuvels. Helemaal boven kijkt God toe, hier getoond met een grijze baard.

Dit is blad 15v van het Bedford-getijdenboek.