Bedford-meester ca. 1380 – 1440

Het verhaal van Adam en Eva

illuminatie (263 × 184 mm) — ca. 1415-1430
Museum British Library, Londen

Biografie van Bedford-meester

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 2:15

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Deze illuminatie toont de geschiedenissen van Adam en Eva en van Kaïn en Abel. Het verhaal begint linksonder met de schepping van Adam: God blaast hem leven in, en draagt hem vervolgens de ommuurde Hof van Eden in. Gedragen door een rode wolk met engelen, wijst God Adam linksboven op de levende have in de Hof van Eden, die hij moet bewaren. Vervolgens wordt Eva geschapen, uit een rib van Adam.

God wijst het stel op de boom van de kennis van goed en kwaad, waarvan ze de vruchten niet mogen eten. In scène vier doen ze dat toch, daartoe aangezet door een slang in een boom.

God is woest en laat ze uit de Hof zetten. De engel met het gloeiende zwaard die de poort bewaakt is waarschijnlijk Uriël, die in sommige oude teksten als aartsengel wordt genoemd. Rechtsonder bewerkt Adam het land terwijl Eva iets aan het spinnen is.

In de rechter kolom zijn bovenin weergegeven de offers van de broers Kaïn en Abel, de eerste kinderen van Adam en Eva. Daaronder doodt Kaïn zijn broer omdat God alleen het offer van Abel aannam, het schaap. Als straf moet Kaïn de rest van zijn leven over de Aarde dwalen (bovenin).

God wordt telkens getoond met een vlam en twee identieke gezichten. Waarschijnlijk is het de Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (de vlam).

Het bouwwerk met de fontein waaraan vier stromen ontspringen is ontleend aan een afbeelding van het paradijs die de gebroeders Van Limburg rond 1410 maakten in de Très Riches Heures van de hertog van Berry.

Dit is blad 14r uit het Bedford-getijdenboek.