Lot

Lot was de zoon van Haran, een broer van Abraham. Hij behoorde tot de groep waarmee Abraham uit Ur naar Egypte en vervolgens naar het land Kanaän trok. Lot kreeg ruzie met Abraham over de verdeling van weidegronden en waterbronnen in het Jordaandal. Lot vertrok daarop naar Sodom, waar de bodem ook vruchtbaar was. Bij de ondergang van die stad verloor hij niet alleen zijn bezittingen maar ook zijn vrouw, die tegen het gebod in omkeek naar de brandende stad en daarop veranderde in een zoutpilaar.

Daarna woonde Lot met zijn dochters afgezonderd in een grot. De dochters wilden nageslacht en zagen hun vader als enige beschikbare man in de omgeving. Zij voerden hem dronken, waarop hij twee zoons bij hen verwekte.

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclasses: 71C123, 71C124, 71C125.

Gerelateerde kunstwerken: