Lucas van Leyden 1494 – 1533

Lot en zijn dochters (olieverf)

olieverf op paneel (48 × 34 cm) — ca. 1521
Museum Musée du Louvre, Parijs

Biografie van Lucas van Leyden

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 19:32

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Op de achtergrond staan Sodom en Gomorra nog in brand. Lot en zijn dochters konden het inferno nog op tijd ontvluchten. De vrouw van Lot keek tegen het gebod van God in toch achterom, en bleef daardoor achter. Zij is nog te zien op de brug.

Omdat Lot geen mannelijk nageslacht heeft, besluiten zijn dochters dat zij daar dan maar voor moeten zorgen. Om hun vader zover te krijgen, voeren ze hem dronken.

De kinderen die daar uit voortkwamen, zouden de stamvaders worden van buurvolken van de Joden: de Ammonieten en de Moabieten.

Tegenwoordig wordt dit paneel niet meer toegeschreven aan Lucas van Leyden. Het is vermoedelijk gemaakt in Leiden of Antwerpen.