Lucas van Leyden 1494 – 1533

Lot en zijn dochters (prent)

gravure (19 × 25 cm) — 1530
Museum Metropolitan Museum of Art, New York

Biografie van Lucas van Leyden

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 19:32

Na hun vlucht uit de stad Sodom (brandend op de achtergond), waarbij hun moeder omkeek en in een zoutpilaar veranderde, vinden de dochters van Lot dat de genen van hun vader doorgegeven moeten worden. Hier is te zien hoe ze hem dronken voeren, zodat ze met hem kunnen slapen.

Een en ander resulteerde in twee zonen, Ben-Ammi en Moab. Zij werden de stamvaders van de Ammonieten en Moabieten, volken waar de Israëlieten veel last van zouden krijgen.

Dit is een van de minstens twee gravures die Lucas van Leyden maakte over dit onderwerp.