Man van smarten

De verrezen Christus die zijn wonden toont. Het was een populair onderwerp in de middeleeuwen.

De scène komt in het Nieuwe Testament niet voor. Wel wordt vaak verwezen naar Jesaja 53:3-4, waarin gesproken wordt over iemand die veracht wordt maar wel onze ziekten en zwakten op zich heeft genomen.

Er zijn in de schilderkunst verschillende varianten gemaakt, van alleen het hoofd met doornenkroon tot het hele gemartelde lichaam. Meestal worden ook de instrumenten van de passie getoond.

Zie ook: Passie, Kruisweg

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73D73.

Gerelateerde kunstwerken: