Abraham Bloemaert 1566 – 1651

Man van smarten

olieverf op paneel (81 × 63 cm) — 1645
Museum Kathedrale kerk van St. Gertrudis, Utrecht

Biografie van Abraham Bloemaert

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Jesaja 53:3

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

In dit schilderij worden allerlei delen van het passieverhaal getoond. Het is een zogenaamd devotiestuk, bedoeld voor aanbidding.

De zittende Jezus is getooid met de doornenkroon en gehuld in de purperen mantel. In zijn handen houdt hij een gesel en een roede, werktuigen waarmee hij gegeseld werd. Naast hem staat een mand klaar met benodigdheden voor de kruisiging: hamer en spijkers. Met het touw kon het kruis worden opgericht.

De titel Man van smarten is ontleend aan Jesaja 53:3-4, een passage die vaak gezien wordt als een oudtestamentische voorspelling van de komst van de Messias. Het onderwerp was een geliefd thema voor schilders sinds de 15de eeuw. De katholiek Bloemaert maakte dit paneel in 1645, wat er op wijst dat het onderwerp onder katholieken tot in de 17de eeuw populair bleef.