Salomo

Salomo was koning van Israël en Juda van 965 tot 926 v.C. Hij was een zoon van koning David en Bathseba. Samen met zijn moeder slaagde hij erin zich door David als opvolger aan te laten wijzen, ten koste van zijn oudere halfbroer Adonia.

Hij stond bekend om zijn wijsheid; het verhaal van zijn oordeel bij een ruzie tussen twee vrouwen om een kind is algemeen bekend.

Tijdens zijn bewind werd de tempel van Jeruzalem gebouwd. Salomo trouwde met diverse vrouwen van andere volken, die hun eigen goden mochten blijven aanbidden tempels mochten bouwen. Dat leidde tot kritiek van vrome Joden.

Na zijn dood viel het koninkrijk uiteen in een Noord- en een Zuidrijk.

Zie ook: Koningen

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 71I.

Gerelateerde kunstwerken: