Hans Holbein de Jonge 1497/8 – 1543

Salomo ontvangt de koningin van Scheba

pen en penseel op perkament (23 × 18 cm) — ca. 1535
Museum Royal Collection, Buckingham Palace, Londen

Biografie van Hans Holbein de Jonge

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan 2 Kronieken 9:7

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Op het eerste gezicht is deze miniatuur een afbeelding van het bezoek van de koningin van Sheba aan de wijze koning Salomon. Die zit op zijn troon, met kroon op het hoofd en scepter in de hand. Rondom de twee hoofdfiguren zijn allerlei personen afgebeeld uit de hofhouding van Salomon en het gevolg van de koningin.

Maar eigenlijk is het de Engelse koning Henry VIII die op de troon zit. De koningin staat voor de Kerk, die zich onderwerpt aan het gezag van de koning. Henry had de Kerk van Engeland net (1534) afgescheiden van de rooms-katholieke Kerk, en was nu zelf het hoofd van de Kerk. Het was de enige manier voor hem om te kunnen scheiden van zijn vrouw, Catharina van Aragon.

Holbein leefde vanaf 1532 in Engeland, aan het hof van de koning. Hij maakte dit schilderijtje vermoedelijk voor iemand aan het hof. Die schonk het aan de koning, als blijk van steun voor de afscheiding. Sinds 1688 bevindt het zich (weer) in de Royal Collection.

De (nauwelijks leesbare) teksten zijn ontleend aan 2 Kronieken 9:

VICISTI FAMAM / VIRTVTIBVS TVIS (vers 6: gij hebt overtroffen het gerucht, dat ik gehoord heb)

BEATI VIRI TVI ... ET BEATI SERVI HI TVI / QVI ASSISTVNT CORAM TE ... OMNITPE ET AVDIVNT / SAPIENTIAM ... TVAM (vers 7: Welgelukzalig zijn uw mannen, en welgelukzalig deze uw knechten, die geduriglijk voor uw aangezicht staan, en uw wijsheid horen.)

SIT DOMINVS DEVS TVVS BENEDICTVS, / CVI COMPLACIT IN TE, VT PONERET TE / SVPER THRONVM SVVM, VT ESSES REX / CONSTITVTVS DOMINO DEO TVO (vers 8: Geloofd zij de HEERE, uw God, Die behagen in u gehad heeft, om u op Zijn troon, den HEERE, uw God, tot een koning te zetten)