Govert Flinck 1615 – 1660

Salomo vraagt om wijsheid

olieverf op doek (465 × 450 cm) — 1658
Museum Koninklijk Paleis, Amsterdam

Biografie van Govert Flinck

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan 1 Koningen 3:9

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Knielend vraagt koning Salomo om wijsheid bij het leiden van zijn volk. Hij heeft zijn kroon afgezet, en biedt allerlei offers aan. Achter en naast hem staan enkele angstig kijkende burgers, en een priester. God is verbeeld als een schare engelen.

Eigenlijk toont dit schilderij van Govert Flinck twee scènes: de offers die Salomo bracht, en de droom waarin God aan hem verscheen en vroeg wat hij begeerde. De koning vroeg toen om "een verstandig hart [..] onderscheidende tussen goed en kwaad". En zo geschiedde.

Het enorme doek is gemaakt voor de schoorsteen van de vroedschapskamer van het Amsterdamse stadhuis, waar het nog steeds hangt. Hier vergaderden de bestuurders van de stad, die ook wel wat wijsheid konden gebruiken. Op de lijst staat een gedicht van Vondel:

"Daer Salomons gebedt en offer Godt behagen
Wort hem de Wysheit 's nachts belooft uit 's Hemels troon
Met eenen Ryckdom, Eer en veel gewenschte dagen
Waer wysheit raeden mag, daer spant de Staet de Kroon"